• Verkocht

Schuwacht 216 2941 EK Lekkerkerk

Verkoop bij inschrijving

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 april 2021
Verkoopdatum
14 oktober 2021
Looptijd
5½ maand

Omschrijving

DE BIEDINGSTERMIJN IS GESLOTEN.

Algemeen
Het betreft hier een voormalige schoolgebouw uit 1986. Tot augustus 2020 deed het dienst als onderkomen voor een lagere school. Het gebouw werd in voorkomende gevallen gebruikt voor de vergaderingen en bijeenkomsten van omwonenden. Op dit moment wordt het pand beheerd door een antikraakorganisatie.

Het gebouw bestaat uit drie lokalen, een bewegingsruimte, twee docentenruimten, een handvaardigheidsruimte, een opslagruimte, interne en externe bergingen en diverse toiletruimten voor leerlingen en docenten.

Bouwjaar
1986.

Bouwlagen
1.

Oppervlakte
Het object heeft een oppervlakte van circa 475 m² BVO.

Opleveringsniveau
Het pand wordt in de huidige staat opgeleverd.

Parkeren
Het kadastrale perceel wordt nagenoeg geheel verkocht; parkeerruimte dient op het perceel georganiseerd te worden. Vijf parkeerplaatsen vallen buiten de verkoop. Het perceel zal daartoe opnieuw ingemeten worden.

Kadaster
Een perceel grond met daarop gestichte opstallen en verder toebehoren, plaatselijk aangeduid als Schuwacht 216, 2941 EK LEKKERKERK, kadastraal onderdeel uitmakend van de kadastrale gemeente Lekkerkerk sectie DB nummer 7614. Het verkochte perceel beslaat een oppervlakte van circa 1.900 m². Een klein gedeelte van het perceel wordt niet mee verkocht.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Landelijk gebied (voormalige gemeente Lekkerkerk”, vastgesteld op 14 juli 2020 is van toepassing en de bestemming is “maatschappelijk”. Indien het bestemmingsplan aangepast dient te worden aan de invulling van het pand, dan is de gemeente bereid hieraan mee te werken (inspanningsverplichting), waarbij de voor deze verkoop opgemaakte stedenbouwkundige randvoorwaarden de leidraad vormen. De bereidheid tot wijziging van het bestemmingsplan laat de publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente onverlet. De gemeente is bereid om zich maximaal in te spannen om die publiekrechtelijk besluiten tot stand te brengen. Indien de gemeente op grond van vigerende wet? en regelgeving, dan wel besluiten van hogere overheden, dan wel rechterlijke uitspraken gehouden is om op een bepaalde wijze gebruik te maken van haar publiekrechtelijke bevoegdheden, dan wel op een bepaalde wijze gehoor te geven aan haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, en zij als gevolg daarvan geen uitvoering kan geven aan haar verplichtingen uit hoofde van deze tender, levert zulks geen toerekenbare tekortkoming van de gemeente op.

Bodemgesteldheid
Zie het verkennend bodemonderzoek dat is opgenomen in de dataroom. Het vervolgonderzoek ten aanzien van de bodem is nog niet binnen. In uw eventuele bieding kunt u als voorwaarde opnemen dat de bodem geschikt is voor het door u beoogde gebruik.

Asbest
In het verkochte is beperkt asbest geconstateerd, zie het onderzoek dat is opgenomen in de dataroom. De indicatieve saneringskosten bedragen € 500,- exclusief BTW.

Energielabel
Het pand beschikt over energielabel F, geldig tot 9 april 2031.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van de objecten zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Omzetbelasting
Ter zake van de levering zal geen omzetbelasting verschuldigd zijn.

Deze voorwaarden zijn opgenomen in de dataroom.
Toegang dataroom
U kunt zich aanmelden voor toegang tot de dataroom bij Renée Op de Weegh, door het verzenden van een verzoek tot toegang dat de navolgende gegevens bevat:
• naam organisatie;
• adres organisatie;
• contactperso(on)n(en);
• e-mailadres(sen);
• telefoonnummer(s);
• kopie uittreksel KvK; (voor rechtspersonen);
Uw verzoek doet u door verzending van een e-mail aan:

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Verkoop bij inschrijving
Aangeboden sinds
23 april 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Onderwijsinstelling
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1986

Oppervlakten

Oppervlakte
475 m²
Perceel
1.900 m²

Energie

Energielabel
F

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, metrohalte op 5000 m of meer, NS Intercitystation op 5000 m of meer, snelwegafrit op 5000 m of meer en Tramhalte op 5000 m of meer

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.