• Sold under reservation

Groenekanseweg 21 3737 AA Groenekan

€ 775,000 k.k.

Description

Object
Het voor de verkoop beschikbare object betreft een voormalig schoolgebouw gelegen aan de Groenekanseweg 21 in Groenekan. De voormalige 'School met de bijbel' dateert uit 1928 en heeft een metrage van circa 778 m² BVO wat is verdeeld over twee verdiepingen. De begane grond heeft een metrage van circa 519,2 m² BVO en de eerste verdieping heeft een metrage van 259,10 m² BVO. Doordat het voormalige schoolgebouw is gelegen op de kavel van circa 1.810 m² beschikt het gebouw over een royale buitenruimte die vrij uitkijkt over de landerijen. Het voormalige schoolgebouw biedt diverse mogelijkheden voor renovatie en herontwikkeling waarbij er desgewenst ook diverse mogelijkheden zijn voor het toevoegen van gebruikersoppervlakte.

Koopsom
De koopsom van het object bedraagt € 775.000,- kosten koper, vrij van BTW.

Opleveringsniveau
Het object wordt expliciet in de huidige staat, vrij van huur en gebruik 'as is where is' verkocht en geleverd, zoals partijen genoegzaam bekend zijn.

Kadastrale informatie
Gemeente: Maartensdijk
Sectie: C
Nummer: 1762
Grootte: 1.810 m²

Omgevingsfactoren
De Groenekanseweg 21 in Groenekan is centraal gelegen nabij diverse uitvalswegen. Het dorp Groenekan heeft een landelijk en groen karakter en is gelegen ten noordoosten van Utrecht tussen Utrecht en De Bilt. Vanaf de Groenekanseweg is de rijksweg A27 slechts enkele minuten rijden.

Bestemming
De bestemming van het object is ‘maatschappelijk-1’, dit houdt in dat het volgende gebruik is toegestaan:

- het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening;
met dien verstande dat:
- ter plaatse van de aanduiding ‘jeugdopvang’ slechts een peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang en kinderdagopvang zijn toegestaan;
- inclusief bijbehorende:
- toegangswegen, -paden en verblijfsgebied;
- parkeervoorzieningen;
- groenvoorzieningen.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
De Groenekanseweg 21 is op enkele minuten gelegen van de rijksweg A27.

Openbaar vervoer
Op enkele minuten loopafstand stoppen bussen in de richting van Maartensdijk en Utrecht CS.

Parkeren
Op het eigen terrein is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

Beschikbaarheid
In overleg.

Erfdienstbaarheden
Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle dienende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van levering en/of van vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). Tevens aanvaardt de koper ter alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden.

Onderzoeksplicht van de koper
Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen over de staat van onderhoud van het object.

Asbest
Aan Verkoper is bekend of er in de onroerende zaak asbest is verwerkt. Er is een asbestrapportage aanwezig.

Bodem
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de milieukundige toestand van het verkochte. Verontreinigingsrisico van de bijbehorende grond en grondwater komen voor risico van koper en kan nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de koopovereenkomst en de overeenkomst van levering van de grond, schadevergoeding of verrekening. Er is een verkennend bodemonderzoek aanwezig.

Notaris
In overleg met verkoper aan te wijzen.

Zekerheidsstelling
Een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Bijzonderheden
Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan, kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 775,000 kosten koper
Listed since
7 weeks
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Educational institution
Building type
Resale property
Year of construction
1928

Surface areas

Area
778 m²
Plot size
1,810 m²

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Business park, in residential district and rural area

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Groenekanseweg 21

€ 775,000 k.k.