• Rented

Reedijk 9 3274 KE Heinenoord

€ 50 /m²/year

Rental history

Listed since
July 1, 2021
Date of rental
October 1, 2021
Term
3 months

Description

Algemeen
Op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein in het centrum van de Hoeksche Waard, naast het hoofdkantoor van de Rabobank Hoeksche Waard en het regionale hoofdkantoor van Joulz, is deze functionele distributieruimte beschikbaar voor de verhuur.

Bereikbaarheid
Het bedrijfscomplex ligt op een opvallende en zeer goed bereikbaar locatie, pal naast afrit 21 van de A-29. Heinenoord is gelegen aan de rijksweg A-29 op 5 autominuten afstand van Rotterdam. Door de centrale ligging zijn de steden Rotterdam, Breda en Antwerpen uitstekend bereikbaar. Daarnaast is het complex zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het busstation Heinenoord ligt aan de overzijde van het complex.

Kadastrale gegevens
Gemeente Heinenoord, sectie G, nummers 1071, 1184 en 1292, gedeeltelijk.

Indeling
Ca 2.265 m² distributieruimte

Rondom het complex zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig.

In overleg met verhuurder is er ook ca. 300 m² kantoorruimte en ca. 1.000 m² buitenterrein beschikbaar voor de verhuur.

Voorzieningen
Distributieruimte:
-Vrije hoogte onder het spant circa 6,30 meter, onder de sprinklerleiding ca. 5,80 meter;
-Sprinklerinstallatie;
-1 elektrisch bedienbare overheaddeur;
-Monolithisch afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van circa 2.500 kg/m²;
-Verwarming d.m.v. indirect gestookte heaters;
-Lichtstraten in het dak;
-Verlichting;
-Krachtstroomaansluiting;
-Waskleedruimte;
-Toiletgroep, dames en heren;
-Daglichttoetreding via de gevels.

Huurprijzen
Distributieruimte:
€ 50,00 per m² per jaar exclusief BTW en servicekosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf jaar.

Omzetbelasting
Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Bijkomende kosten
Een nader te bepalen voorschot voor de nog nader vast te stellen leveringen en diensten.
De servicekosten worden geheven op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief servicekosten en BTW.

Betalingswijze
De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kalenderkwartaal.

Datum van oplevering
Per direct.

Wijze van oplevering
In huidige staat.

Bestemming
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Reedijk' van de Gemeente Binnenmaas d.d. 13 maart 2014 en is bestemd voor bedrijf tot en met categorie 3.2.

De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. ter plaatse van de aanduidingen:
1. (milieucategorie 3.1) bedrijven met een maximale kavelgrootte van 5.000 m2 in de categorieën 1 t/m 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
2. (milieucategorie 3.2) bedrijven met een maximale kavelgrootte van 5.000 m2 in de categorieën 1 t/m 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
B. bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak van maximaal 50% met een maximum van 3.000 m²;
D. categorieën van Inrichtingen die aangewezen zijn in onderdeel D van Bijlage I Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn uitgezonderd van vestiging;
E. indien nader aangeduid met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - showroom' zijn naast bedrijven als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a tevens bedrijven met showroom toegestaan met dien verstande dat het niet betreft (perifere) detailhandel;
F. zelfstandige kantoren, met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak per kantoor niet meer mag bedragen dan 1.000 m2 en zelfstandige kantoren uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kantoren toegestaan';
G. kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals gemeentehuizen en bankfilialen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoren toegestaan';
H. detailhandel, ondergeschikt en uitsluitend ondersteunend aan een bedrijf, met een oppervlakte van maximaal 125 m2 per bedrijf, waarbij geldt dat de bestaande voorzieningenstructuur niet onevenredig mag worden aangetast;
I. een afhaalpunt van goederen behorende bij een webwinkel met een maximaal vloeroppervlak van 125 m2;
J. een en ander met bijbehorende (nuts-)bebouwing, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen, erven met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Huurovereenkomst
De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te ‘s-Gravenhage, worden opgemaakt.

Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend

Features

Transfer of ownership

Last rental price
€ 50 per square meter per year
Listed since
July 1, 2021
Status
Rented

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
1988

Surface areas

Area
2,265 m²
Industrial unit area
2,265 m²
Clearance
5.8 m
Maximum load
2,500 kg/m²

Layout

Facilities
Rooflights, overhead doors, concrete floor, sprinkler, heater and toilet

Energy

Energy label
A 1.02

Surroundings

Location
Business park

Involved real estate agent

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.