Veldzigt 22 3454 PW De Meern

€ 25,000 /yr

Description

Veldzigt 22 te De Meern.

ALGEMEEN
De bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een bedrijfsverzamelgebouw gelegen op het bedrijventerrein 'Oudenrijn' in De Meern. Het bedrijfsverzamelgebouw is onderverdeeld in zeven onafhankelijke bedrijfsunits die ieder beschikken over een eigen kantoorruimte, bedrijfsruimte of een combinatie hiervan. Er is een gedeelde entree met trappenhuis en er zijn enkele gemeenschappelijke voorzieningen. De bedrijfsruimte bevindt zich op de begane grond.

Op het bedrijventerrein zijn bekende ondernemingen gevestigd, zoals: Bavaria, Albron, Velux Nederland, Ford Utrecht, Auto Muntstad, Gamma, Croon Elektrotechniek B.V., Harteveld en Boreco.

BEREIKBAARHEID
Door de centrale ligging op het knooppunt Oudenrijn aan zowel de Rijksweg A2 als A12 is het bedrijfs-verzamelgebouw uitstekend bereikbaar met de auto.

Het bedrijventerrein is met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken, er rijden meerdere buslijnen vanaf Utrecht CS richting het bedrijventerrein Oudenrijn.

VLOEROPPERVLAK
Totaal circa 375 m² verhuurbaar vloeroppervlak bedrijfsruimte, inclusief omslag algemene ruimten, gelegen op de begane grond (unit 2).

Eventueel in combinatie te huur met de kantoorruimte gelegen aan het Veldzigt 22 en 22C te De Meern. Totaal circa 1.274 m² verhuurbaar vloeroppervlak. Deelverhuur mogelijk vanaf circa 242 m².

Voor de berekening van de oppervlakten is gebruik gemaakt van de meetnorm conform het normblad NEN2580. Het meetrapport is op aanvraag beschikbaar.

OPLEVERINGSNIVEAU EN VOORZIENINGEN
De units worden in de huidige staat opgeleverd met de volgende voorzieningen:

- eventuele airco installaties worden beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, het onderhoud en de kosten daarvan komen voor rekening en risico van huurder;
- CV installatie wordt werkend opgeleverd;
- overheaddeur wordt werkend opgeleverd;
- huidige systeemplafond met werkende verlichting;
- toiletten in de bedrijfsruimte.

Al het onderhoud, herstel, vernieuwing en vervanging van deze zaken behoren is geheel voor rekening en risico van Huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken aan deze zaken.

De in het gehuurde aanwezige airco-units behoren niet tot het gehuurde en worden door verhuurder éénmalig om niet in gebruik gegeven, zonder dat verhuurder enigerlei instandhoudings- en/of onderhoudsverplichting, herstel- en/of vernieuwingsverplichting dienaangaande heeft.

PARKEREN
Er zijn voldoende parkeerplaatsen rondom het bedrijfsverzamelcomplex aanwezig.

HUURPRIJS
EUR 25.000,- per jaar, te vermeerderen met BTW.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer, volgens de consumenten-prijsindex "alle huishoudens" (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

HUURTERMIJN
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van 5 jaar. Kortere huurperioden zijn eveneens bespreekbaar.

BETALINGEN
Per kwartaal vooruit.

BTW
Indien huurder niet aan het "90% criterium" voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

VERREKENBAAR VOORSCHOT SERVICEKOSTEN
EUR 17,- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW. De volgende leveringen en diensten zijn hierin opgenomen:
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud verwarmingsinstallatie en heater(s);
- jaarlijkse inspectie en klein onderhoud van de brandslanghaspel(s);
- inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
- periodiek terrein- en groenonderhoud;
- reinigen straatkolken en algemene riolering;
- periodieke glasbewassing buitenzijde;
- periodieke gevelreiniging (1x in de 3 jaar);
- periodieke legionella controle;
- ongediertebestrijding;
- onderhoud bewegwijzering;
- onderhoud noodverlichting;
- onderhoud brandmeldinstallatie;
- onderhoud automatische schuifdeuren;
- alle werkzaamheden die door Verhuurder namens huurders worden verricht en die conform artikel 11 van de Algemene bepalingen ten laste van huurder komen;
- administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en diensten.

ZEKERHEIDSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

AANVAARDING
Vanaf 1 juni 2021.

OPZEGTERMIJN
Uiterlijk 12 maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

VOOR NADERE INLICHTINGEN EN/OF BEZICHTIGING
STATEMENT real estate
Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
Tel. 030 - 267 06 02

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 25,000 per year
First rental price
€ 65 per square meter per year
Listed since
2 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
2000

Surface areas

Area
375 m²
Industrial unit area
375 m²
Plot size
3,990 m² (units from 375 m²)

Layout

Facilities
Air conditioning, overhead doors and toilet

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Bus stop in less than 500 m and motorway exit in 1000 m to 1500 m

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.