Brouwersgracht 202 sous 1013 HD Amsterdam

€ 650,000 k.k.

Description

Algemene omschrijving:

Op een fantastische locatie aan een van de bekendste en mooiste grachten van Amsterdam, bieden wij unieke bedrijfs-/winkelruimte aan van circa 200 m2, gelegen in het souterrain van de monumentale pakhuizen "Nijptang en Spitsbergen”.

De ruimte is sinds begin vorige eeuw in gebruik als wijnhandel / proeflokaal waarbij de eigenaren er zoveel mogelijk voor hebben gekozen om de authentieke sfeer te behouden.
Het staat de toekomstige eigenaar uiteraard vrij om het interieur te moderniseren.

De ruimte is goed in te delen en voor meerdere doeleinden geschikt.
Het gebruiksrecht van de twee appartementsrechten omvat ook het erf aan de achterzijde van de pakhuizen.

De bedrijfsruimte maakt onderdeel uit van een actieve V.v.E., waarbij de maandelijkse bijdrage ca. € 100,- per maand bedraagt.

Financieel, administratief en technisch beheer wordt gevoerd door Valk beheer B.V.

De staat van de panden wordt gemonitord door Monumentenwacht.
Mogelijkheid tot Wonen conform het bestemmingsplan

Kadastrale informatie;
Gemeente Amsterdam, sectie L, nummers 8019-A1 & 8019-A10.

Type grond:
Het pand is gelegen op eigen grond.

Monumentale status;
Rijksmonument

Locatie;
Het pand is gelegen in Stadsdeel Centrum.

Opleveringsniveau:
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat, vrij van huur en gebruik en geheel ontruimd.

Bereikbaarheid:
Goed bereikbaar met eigen vervoer, goede uitvalswegen van en naar de Ringweg A10 (afslag S101 &S 102), alsmede via de Ruijterkade en Piet Heijnkade.
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer is goed, via het Central Station.

Parkeren:
Betaald parkeren op de openbare weg en/of door middel van vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden verstrekking bedrijfsvergunning en wachttijd op te vragen bij de Gemeente Amsterdam.

Vraagprijs:
€ 650.000,- kosten koper.

Zekerheidsstelling:
10% waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris gesteld te zijn.

Bijzonderheden:
Koper aanvaardt het gekochte bij levering uitdrukkelijk in de staat waarin het zich alsdan bevindt met alle eventuele kenbare gebreken, aanvaardt hij de omstandigheden met betrekking tot de constructie, de gebruikte materialen, waaronder eventueel asbest, de aanwezigheid van olietanks, eventuele bodemverontreiniging, de toestand van de technische installaties en dergelijke. Bij aanvaarding van het verkochte verklaart de koper ter zake van vorenbedoelde staat geen vorderingen te kunnen doen gelden op verkoper alsmede verkoper te vrijwaren van alle aanspraken van derden betreffende (eventuele) gebreken van het verkochte.

Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht. Koper aanvaardt hiervan kennis te hebben genomen.

De koop zal verder geschieden onder normale bepalingen en condities als genoemd in de koopakte van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Ring Amsterdam.

Heftige regenval kan soms leiden tot lekkage door de vloer van het souterrain en via de lichthof van de bovenliggende appartementen. Beide lekkages hebben de aandacht van de V.v.E. De oorzaak en oplossing voor de lekkage via de vloer zijn onderzocht en recentelijk is beslist dat de kosten voor deze reparatie voor rekening van de gezamenlijke leden van de V.v.E. zijn.

Voorbehoud:
Deze informatie is geheel vrijblijvend. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een overeenkomst kan pas tot stand komen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van onze opdrachtgever.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 650,000 kosten koper
Listed since
5 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Industrial unit
Alternative use(s)
Retail space
Building type
Resale property
Year of construction
Before 1906

Surface areas

Area
190 m²
Industrial unit area
190 m²

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
In residential district and on navigable waterway

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Brouwersgracht 202 sous

€ 650,000 k.k.