• Sold

Bitgumerdyk 9034 TA Marsum

Sale by tender

Sales history

Listed since
February 22, 2021

Description

Aan de openbare weg onder Marsum gelegen perceel zavelgrond, groot 2.07.55 hectare. Lichte zavel met licht oplopende ondergrond. Het perceel is jarenlang gebruikt als extensief grasland t.b.v. een veehouderijbedrijf. Verkoper heeft in het onderliggend bestemmingsplan geen bepalingen aangetroffen die egalisatie/verbetering van de vlakligging en drainage verbieden, doch verwijst de koper hiervoor uitdrukkelijk naar de gemeente Waadhoeke. Verdere verbetering van het perceel lijkt hiermee mogelijk. Inleveren bod: uiterlijk 18 maart 2021 - 17:00 uur.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Sale by tender
Listed since
February 22, 2021
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Total area
2 ha 7 a 55 ca
Type of land
Farmland and pastureland
Field plots
2 ha 7 a 55 ca
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

DEINUM 84
Cadastral map
Ownership situation
2 ha 7 a 55 ca (whole parcel)
Involved real estate agent

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.