• Under option

De Meren 12 9258 GM Jistrum

Sale by tender

Description

Hoge Zwarte Enkeerdgrond) onder Jistrum, aan en nabij De Meren. Het perceel is de laatste tien jaar gebruikt als gras- en maïsland – eerder zijn er ook bloembollen geteeld. Hoogteligging en uitmuntende bodemkwaliteit maakt drainage voor de meest voorkomende teelten volstrekt overbodig. Blijkens de akte van ruilverkaveling “Jistrum” is het perceel niet bezwaard met beperkt zakelijke rechten (zoals lijdende erfdienstbaarheden). Het jachtrecht is niet verhuurd. Het perceel is middels flauwe sloten en Elzensingels afgescheiden van omliggende cultuurgronden.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Sale by tender
Listed since
5 months
Status
Under option

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland and pastureland
Type of soil
Sand

Cadastral data

OOSTERMEER N
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 93 a 70 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

De Meren 12

Sale by tender