• Verkocht

Herenstraat 8 2313 AK Leiden

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
24 februari 2022
Verkoopdatum
28 juni 2022
Looptijd
4 maanden

Omschrijving

Uitstekend gesitueerd herontwikkelingsobject aan de Herenstraat 8 te Leiden. Gelegen in één van de gezelligste buurtwinkelgebieden van Leiden. Conform het laatste gebruik is het object thans ingericht met een horecaruimte op de begane grond en 4 wooneenheden op de eerste verdieping. Verder heeft het pand een ruime kelder welke gebruikt kan worden als opslagruimte.

Vergunning
Op dit moment loopt een voorbereiding voor een aanvraag omgevingsvergunning door eigenaar, om aan het gehele pand een woonfunctie met appartementen te geven. Wanneer de huidige vergunning definitief wordt verleend zal in het object een 6-tal woonappartementen gerealiseerd kunnen worden (totaal metrage voor dit plan ca. 328 m² G.O. en ca. 370 m² B.V.O.). Bovengenoemde mogelijkheid en informatie is onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat een finale en definitieve omgevingsvergunning van overheidswege zal worden verleend. Deze aanvraag biedt dus geen garantie dat boven genoemde herontwikkeling naar 6 woonappartementen definitief zal kunnen plaatsvinden. Zie verder onderstaand plattegronden waarop bovengenoemde vergunningaanvraag is gebaseerd.

Locatie
De Herenstraat vormt een lokaal en dynamisch winkelgebied, gelegen aan de rand van het oude historische centrum van Leiden, met een diversiteit aan winkel-, restaurant- en horeca voorzieningen. Op loopafstand bevinden zich verder verschillende cultuur instellingen zoals de ‘Hortus Botanicus’ en ‘de Leidse Sterrenwacht’.

Het object ligt aan het begin van de Herenstraat, in directe verbinding met de Zoeterwoudsesingel, welke rechtstreeks aansluit op de ‘Cityring van Leiden’.

Regionaal gezien ligt het onroerend goed gunstig tussen Amsterdam en Rotterdam. Binnen ca. 8 autominuten zijn autosnelweg A4 en rijksweg N11 (Alphen a/d Rijn – Utrecht) gelegen. Tevens goed bereikbaar middels openbaar vervoer met een bushalte voor 2 buslijnen op 1 minuut loopafstand. Daarnaast bevindt station Leiden Lammenschans zich op 10 minuten loopafstand.

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Leiden
Sectie M
Nummer 7299
Groot 192 m2

Huursituatie
Het pand is momenteel vrij van huur en gebruik.

Vraagprijs
€ 950.000,- k.k.

Graag verzoeken wij u, wanneer u een bieding uit brengt, kenbaar te maken of u een voorbehoud van financiering dient te maken en zo ja, welk bedrag er via externe financieringsbronnen gefinancierd dient te worden.

Zekerheidstelling
Koper dient binnen 1 week na schriftelijke acceptatie van het voorstel een waarborgsom te storten ter grootte van 10% van de koopsom bij de door koper aan te wijzen notaris.

Overdracht
Datum transport in overleg doch uiterlijk voor of op 23-05-2022. Zie verder onderstaand artikel met betrekking tot de overdrachtsbelasting.

Energielabels
Bedrijfsruimte: Energielabel D

Het energielabel is op te vragen bij Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij B.V.

As is, where is
Het object zal worden verkocht en geleverd “as is, where is”, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot (installatie) technische, bouwkundige, juridische, milieukundige (inclusief bodem, grondwater, tanks en asbest), feitelijk gebruik en/of commerciële aspecten van het verkochte. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de “as is, where is” koop en levering.

Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan ca. 65 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwbouw woningen. In afwijking van artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst voor rekening en risico van koper.

Asbestclausule
Gezien de ouderdom van de opstallen kunnen er asbesthoudende stoffen / materialen in de onroerende zaak aanwezig zijn. In het geval deze aanwezig zijn en worden verwijderd, dienen door koper die maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid in en/of de verwijdering van asbest uit de desbetreffende onroerende zaak kan voortvloeien.

Overdrachtsbelasting bij levering binnen 6 maanden termijn
Het transport van het object vindt plaats binnen 6 maanden na de vorige levering van het object. Hiervoor zal de navolgende bepaling van toepassing zijn en wordt deze onvoorwaardelijk opgenomen in de koopovereenkomst: “Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal koper aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

Het bedrag dat koper aan verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat koper ingevolge dit artikellid aan verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet op belasting van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn.

Indien partijen overeenkomen dat bedoeld verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden.”

Disclaimer
Alle door ons verstrekte gegevens zijn met zorg samengesteld en grotendeels gebaseerd op door derden verstrekte gegevens. Ter zake van de juistheid hiervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Onder andere de opgegeven maten zoals oppervlakten en inhoud zijn indicatief en niet conform de NEN2580 opgemeten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid over de juistheid van de indelingen en afmetingen.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
24 februari 2022
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1955

Oppervlakten

Oppervlakte
313 m²
Perceel
192 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
Winkelcentrum en in woonwijk
Bereikbaarheid
Bushalte op minder dan 500 m, NS Intercitystation op 500 m tot 1000 m en snelwegafrit op 500 m tot 1000 m

Beleggingsobject

Huurders
5 huurders

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.