Nieuw-Zeelandweg 4 1045 AL Amsterdam

€ 80 /m²/jaar
Blikvanger Te huur 2.922 m2 bedrijfsruimte in 4 units vanaf 658 m2 in Amsterdam

Omschrijving

TE HUUR (onderverhuur)

Adres
Nieuw Zeelandweg 4 in (1045 AL) Amsterdam

Algemeen
Object in het Westelijk Havengebied (Amerikahaven) bestaande uit 3 bedrijfshallen met een bijbehorend zelfstandig kantoor en buitenterrein. Het terrein is volledig omheind en geheel geasfalteerd. In uitstekende staat en goed onderhouden. Goed bereikbaar met verbindingen naar de snelwegen A5, A10 en A8 richting Zaandam, Amersfoort, Schiphol en Haarlem. Op het bedrijventerrein zijn verschillende bedrijven gevestigd, werkzaam in distributie, opslag en groothandel.

Huurprijs
€ 80,-- per m2/ per jaar, te vermeerderen met BTW.

Beschikbare units

Bedrijfshal B
grootteca. 806 m2 (E.1) en ca. 806 m2 (F.1)

Bestemmingsplan
Amerikahaven onherroepelijk 03-07-2013
enkelbestemming Bedrijf -3
maximum bebouwingspercentage 75%
maximum bouwhoogte 40 meter.

Gebruik
Opslag. Verkoop aan particulieren en/of storage boxen is niet toegestaan.

Toestemming
Voor (onder)verhuur aan (onder)huurder is toestemming nodig van Het Havenbedrijf in verband met haven gebonden activiteiten.

Parkeren
Op eigen terrein.

Opleveringsniveau

Hal E.1 / F.1
elektrische overheaddeur B 4.00 m x H 5.00 m;
vrije hoogte 6.52 m; groot 803 m2;
vloerbelasting (N.B.);
ongefundeerde geasfalteerde vloer;
toegangsdeur;
brandhaspel;
brandblusser;
meterkast met loze leidingen;
lichtstraat
vaste verlichting;
nooduitgang;
krachtstroom.Hal F.1
elektrische overheaddeur B 4.00 m x H 5.00 m;
vrije hoogte ca. 6.62 m;
groot 803 m2;
vloerbelasting (N.B.);
ongefundeerde geasfalteerde vloer;
toegangsdeur;
brandhaspel;
brandblusser;
meterkast met loze leidingen;
lichtstraat;
vaste verlichting;
nooduitgang;
krachtstroom.

Bereikbaarheid
Dichtstbijzijnde halte (bus/tram/metro): Amsterdam, Maltaweg Loopafstand: 2,6 km Looptijd: 31 min. Dichtstbijzijnde treinstation: Station Sloterdijk en station Zaandam Loopafstand: 19,4 km Looptijd: 3 uur 52 min. De dichtstbijzijnde opritten van de snelweg: 1. A5 op 1,6 km hemelsbreed met 5 min. reistijd over een route van 2,8 km 2. A10 op 4,9 km hemelsbreed met 9 min. reistijd over een route van 6,0 km 3. A8 op 6,0 km hemelsbreed met 16 min. reistijd over een route van 18,0 km

Huuringangsdatum
In overleg.

Huurtermijn
1 tot 5 jaar.

Opzegtermijn
6 maanden.

Voorschot servicekosten
In overleg en nader vast te stellen.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs wordt jaarlijks, voor het eerst 12 maanden na huuringangsdatum op basis van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI Alle Huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurbetaling
Per maand vooruit (een bedrag ter grootte van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW).

Huurcontract
Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015, aangevuld met bijzondere bepalingen van verhuurder.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur vermeerderd met BTW. De bankgarantie dient te worden gesteld door een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank conform bijgaand model. Over een eventuele waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Einde huurovereenkomst
Huurder dient het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst geheel leeg en ontruimd, bezemschoon, zonder gebreken en additionele voorzieningen aan gebouw en installaties op te leveren in dezelfde staat behoudens normale slijtage waarin het gehuurd thans wordt aanvaard.

Aanpassingen/verbouwen gehuurde
Indien huurder gaat verbouwen/aanpassingen doet aan het gehuurde dient hij, voordat de verhuurder toestemming geeft, deugdelijke tekeningen en constructieberekeningen te overleggen van de beoogde werkzaamheden, waar met name ook blijkt de gevolgen daarvan voor het casco.

Verzekeringen
Eventuele nadere eisen van overheids-, gemeente-, of verzekeringswege met het oog op brandwerende voorschriften, geluidswerende voorschriften etc. komen voor rekening van huurder. Voorschriften welke de verzekeringsmaatschappij met betrekking tot het gehuurde van verhuurder eist, zullen door huurder worden uitgevoerd en betaald.

Hennepkwekerijen/drugslaboratoria etc.
Het is verboden een hennepkwekerij/drugslaboratorium etc. op te richten of in stand te houden. Dit op straffe van onmiddellijke melding bij de politie door verhuurder en opzegging huurovereenkomst. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen geheel voor rekening van verhuurder.

Voorbehoud verhuurder
Deze verhuur geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:
- goedkeuring van de directie eigenaar en directie (onder)verhuurder;
- toestemming Havenbedrijf Amsterdam.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/ verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Voorbehoud Yield Real Estate
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid hiervan wordt door Yield Real Estate geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan niet afwijkend, aanbod worden Yield Real Estate noch haar opdrachtgevers op enige manier gebonden, ook niet tot het doen van enig tegenbod. Yield Real Estate treedt uitdrukkelijk slechts op als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde namens haar. Bovendien geldt dat tussen partijen eerst juridisch binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van al dat wat zij met elkaar beogen te regelen en deze overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt. Yield Real Estate is een éémansbedrijf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74633430. De algemene voorwaarden Yield Real Estate zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten en producten aan wie dan ook. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden. De aansprakelijkheid van Yield Real Estate is in alle omstandigheden en tegenover eenieder beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Yield Real Estate in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy & Wwft
Koper verklaart -in het kader van deze verkoop- vooraf uitdrukkelijk:
- in te stemmen met de verwerking van haar gegevens volgens de Privacyverklaring Yield Real Estate, evenals;
- haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle mogelijk noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en regelgeving, waaronder tenminste de Wwft.

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 80 per vierkante meter per jaar
Oorspronkelijke huurprijs
€ 325.000 per jaar
Aangeboden sinds
4 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
2001-2010

Oppervlakten

Oppervlakte
1.612 m² (in units vanaf 806 m²)
Bedrijfshal oppervlak
1.612 m²
Vrije hoogte
6,5 m
Vrije overspanning
25 m
Draagvermogen
1.500 kg/m²

Indeling

Voorzieningen
Krachtstroom, lichtstraten en overheaddeuren

Energie

Energielabel
C

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein en havengebied
Bereikbaarheid
Bushalte op 3000 m tot 4000 m, busknooppunt op 3000 m tot 4000 m, metrohalte op 3000 m tot 4000 m, metroknooppunt op 3000 m tot 4000 m, NS Intercitystation op 3000 m tot 4000 m, NS station op 3000 m tot 4000 m, snelwegafrit op 3000 m tot 4000 m, Tramhalte op 3000 m tot 4000 m en tramknooppunt op 3000 m tot 4000 m
Lokale voorzieningen
Bank op 3000 m tot 4000 m, ontspanning op 3000 m tot 4000 m, restaurant op 3000 m tot 4000 m en winkel op 3000 m tot 4000 m

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
5 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Nieuw-Zeelandweg 4

€ 80 /m²/jaar