• Verkocht

Blaker 2678 LW De Lier

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
22 maart 2021

Omschrijving

Omschrijving
Oppervlakte: circa 7.64.29 ha
Grondsoort/profiel: klei (bron: bodemkaart Nederland)
Ontsluiting: via een bestaand erf/ontsluiting nabij Noordlierweg 20 en extra ontsluitingen op de Blaker, nabij nummer 2 en 14
Drainage/ontwatering: aanwezig, maar beschadigd en/of buiten gebruik
Verkaveling/vorm: het betreft een overwegend rechthoekige kavel, doch met enkele in-/verspringingen. De kavel is circa 140 m breed bebouwbaar.
Belendingen: overwegend glastuinbouw, particuliere woonbebouwing
Bijzondere kenmerken: er is een inrichtingstekening gemaakt met een bebouwingsvariant van ruim 55.000 m2 glasopstanden, exclusief bedrijfsruimten, erf en waterbassins. Aan deze tekening kunnen overigens geen rechten worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.

Ligging
Gelegen aan de Noord-Lierweg nabij 20 en De Blaker 4-14 te De Lier in het Westlands glastuinbouwgebied.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland van de gemeente Westland d.d. 19 december 2012.

aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’
- dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
- functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde – 2’
zie hierna een uitsnede van het bestemmingsplan en bijgesloten regels en overigens verwijzen wij u voor het gehele bestemmingsplan naar de website ruimtelijkeplannen.nl

Woonhuis
Voor de woning Noord-Lierweg 20 met 930 m2 onder- en omliggende grond geldt een eerste recht van koop tegen de waarde als agrarische bedrijfswoning (zie voor de voorwaarden de aankomsttitel, welke is op te vragen bij de verkopend makelaar). Optioneel is de woning Blaker 6a te koop met een nader overeen te komen perceel onder- en omliggende grond.

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
Het perceel 5969 is belast met een recht van opstal ten behoeve van Westland Infra Netbeheer B.V. (trafo).

Bodem
Verkoper beschikt over diverse bodemonderzoeken, waaruit blijkt dat het object geschikt is voor de thans vigerende bestemming (glastuinbouw c.a.). De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar.

Omzetbelasting
Ter zake van de levering is door koper BTW verschuldigd. De percelen tuinland zijn door verkoper verkregen, belast met BTW en er zijn verdere bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd (o.a. sloop van (glas-)opstallen, dempen van sloten en egalisatie van de percelen).

Overdrachtbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtbelasting voor de aan te kopen grond. Voor zover verkoper of zijn rechtopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren. Hiervoor zal zonodig een kwalitatieve verbintenis en een ketting boetebeding worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Oplevering
Oplevering in overleg. Oplevering is mogelijk op korte termijn.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
22 maart 2021
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Losse grond

Oppervlakten

Totale oppervlakte
7 ha 64 a 29 ca
Huiskavels
7 ha 64 a 29 ca
Type land
Bouwland, grasland en bosperceel
Grond lengte
510 meter
Grond breedte
150 meter
Grondsoort
Klei

Kadastrale gegevens

DE LIER A 5483
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
0 ha 98 a 68 ca (geheel perceel)
DE LIER A 5969
Eigendomssituatie
0 ha 0 a 22 ca (geheel perceel)
DE LIER A 5970
Eigendomssituatie
1 ha 0 a 68 ca (geheel perceel)
DE LIER A 5288
Eigendomssituatie
0 ha 93 a 0 ca (deelperceel)
DE LIER A 7161
Eigendomssituatie
0 ha 94 a 59 ca (deelperceel)
DE LIER A 7194
Eigendomssituatie
1 ha 87 a 47 ca (deelperceel)
DE LIER A 7192
Eigendomssituatie
0 ha 96 a 14 ca (deelperceel)
DE LIER A 6372
Eigendomssituatie
0 ha 91 a 80 ca (deelperceel)
DE LIER A 6371
Eigendomssituatie
0 ha 1 a 71 ca (deelperceel)
Betrokken makelaar

NVM makelaar

WLTM

Bel 088 4111888

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.